W.Kruk for Twój Styl Magazine


PHOTOGRAPHY: ALDONA KARCZMARCZYK

TwojStyl_091018_301888_done-okl.jpg
TwojStyl_091018_302040_done.jpg