ROYAL VELVET
ORIFLAME

photography: Aldona Karczmarczyk

RV-1.jpg
RV-2.jpg