NATALIA SIÓDMIAK
VIVA! MODA MAGAZINE

PHOTOGRAPHY: STANISŁAW BONIECKI

_MG_7330v02.jpg
45450036v02.jpg
45480029v02.jpg
45750036v02 copy.jpg
47220014v02.jpg
47560022v02.jpg
45740024v02.jpg
47580009v02.jpg
45740012v02.jpg
47570015v02.jpg
45710013v02.jpg