Monika Brodka for Elle Magazine


PHOTOGRAPHY: JAKUB PLEŚNIARSKI

2018_09_11_219540_vda.jpg