KASIA SMUTNIAK
VOGUE POLSKA

PHOTOGRAPHY: STANISŁAW BONIECKI

35195811_1858573204186223_6405634149331238912_o.jpg
35026796_1858680690842141_2837540663170433024_o.jpg
 
08410012 copy.jpg
08590028 copy.JPG
08310011 copy.JPG
08450014 copy.jpg
08620007 copy.jpg
08270001 copy.jpg
08580009 copy.jpg
Scan 12x18 copy.jpg
08370024 copy.JPG
08560013 copy.jpg
08530012 copy.jpg