IZA KUNA
VIVA! MAGAZINE

PHOTOGRAPHY: ALDONA KARCZMARCZYK

VIVA_071117-2048v_F 2.jpg
VIVA_071117-2056 v_F 2.jpg