DIAMONDS TO THE NECK
EXHIBITION

photography: Paweł Bownik
styling: Gosia Białobrzycka

PAWEŁ BOWNIK wystawa- %22Kryształ po szyję%22.jpg